Troll i ord

I 2009 startet Inger Høj, Katrine Tveit og Synnøve Tveito utviklingen av språkverktøyet Troll i ord i samarbeid med Margareth Sandvig, professor i norsk ved OsloMet.

Inger og Synnøve startet GROM as i 2004, og har siden da arbeidet med brukerorientert design og illustrasjon, med særlig fokus på skjermbasert kommunikasjon. Begge har master i visuell kommunikasjon fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Synnøve er også utdannet barnehagelærer. Siden 2004 har de knyttet til seg flere utviklerer, designere og pedagoger. 

Kontaktperson: Synnøve Tveito synnove@grom.no

Nettsted: www.trolliord.no

Tilbyr aktiviteter i sesjon 1B