Rikt

Rikt er med våre 40 ansatte sannsynligvis Europas største kompetansepartner på feltet økt læring på digital plattform. Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring -vår visjon er «Endre Norge»

God bruk av digitale verktøy åpner for spennende måter å jobbe med barnets dannelse. Leken står i sentrum uansett om vi jobber med sosial kompetanse, språk og begrepsutvikling, eller et av de andre viktige målene i rammeplanen. Gjennom bevisst bruk av digitale verktøy får barna spennende måter å uttrykke seg på.

Vi er opptatt av at både barna og de voksne i barnehagen skal mestre, skape, reflektere og annerkjenne.

Vi tilbyr opplæring i pedagogisk bruk med flere digitale verktøy.

Nettside: www.rikt.net

Kontaktperson: Tove Elisabeth Ødegaard, tlf. 954 77 575

På standen har vi med ulike digitale verktøy som iPad/ulike apper, objekter som kan kodes, digitalt mikroskop m.m som vi demonstrerer og hvor deltagerne kan få prøve ut og leke seg med.