Polylino

Polylino er en del av ILT AS som er den norske greina av det internasjonale konsernet ILT
Inläsningstjänst, som starta sin virksomhet i 1990. På det svenske
markedet har ILT flere spesialpedagogiske verktøy med fokus på elever
med lese- og skrivevansker. Av Sveriges 290 kommuner bruker 280 våre
tjenester.

År 2017 lanserte vi Polyglutt, en digital bildeboktjeneste for
barnehagen, i Sverige. Den ble raskt populær, og i 2018 lanserte vi
samme tjenesten under navnet Lukulumo i Finland. I 2019 lanseres
tjenesten i Tyskland og i Norge.

Hvorfor er bøker så viktig i barnehagen ?
Arbeid med kommunikasjon og språk løftes fram som et av barnehagens formål i Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet 2017).
Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk, og det slås fast at «alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen» (s. 24).  

At barn tilegner seg et rikt språk, får møte ulike typer bøker og blir bevisste på hvordan bøkene kan brukes, er noen av grunnene til hvorfor litteraturarbeid er så viktig i barnehagen. Arbeid med bøker i barnehagen danner også grunn for leseglede og lyst til å lese selv. Arbeid med barnelitteratur kan bli utgangspunkt for samtaler der barn får mulighet til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål. Med andre ord er selve litteraturarbeidet en faktor som bidrar til barnas utvikling av ett selv med egne selvstendige opplevelser, meninger og erfaringer. 

Digitalt og fysiskt – hånd i hånd
Bøkene i Polylino er utvalgte, kvalitetsbarnebøker. Disse er utvalgt fordi de passer til å jobbe med rammeplanens formål, og ikke minst for å vekke leseglede hos barn og barnehagepersonale. Polylino er tenkt som et digitalt tillegg til den fysiske boken. Et kompliment som muliggjør at man på en enkel måte får ett stort bibliotek av kvalitet sikrede barnebøker på over 40 ulike språk til den enkelte barnehage. La de ulike bokformatene utfylle hverandre ved å la både fysiske og digitale bøker bli en selvklar av barnehage-hverdagen.
Flerspråklighet – en berikelse for hele barnegruppa
Alle bøker i appen er innlest på norsk og mange av bøkene i appen finnes innlest på over 40 andre språk!! Disse bøkene er bygd opp slik at det er samme bok du blar i, med samme norske tekst, men hvilket språk du vil lytte til velger du selv. Gode kunnskaper i morsmålet utgjør fundamentet for all læring. Muligheten for å pendle mellom morsmål og norsk i opplesningen kan støtte barnas tilgang på begge språk. Med Polylino utvikler de flerspråklige barn både norsken og morsmålet på en enkel og gøy måte.  Vårt mål er at alle barn fra tidlig alder skal få oppleve bøkenes magi, på sitt språk

Et digitalt skattekammer
I tjenesten inngår en pedagogisk veiledning som du tilgang til når du har logget inn i appen. Veiledningen er tilrettelagt for norsk av førsteamanuensis i språk og litteratur, Trine Solstad. Denne gir praktiske tips og ulike innfallsvinkler til boksamtaler.
Polylino inneholder i dag ett skattekammer av fantastiske barnebøker og denne skatten vil bare vokse med tiden. Antall språk som finnes i appen vil også kontinuerlig vokse.
I tillegg til norsk finnes nå en rekke språk:følgende språk: https://www.polylino.no/tjanster/flerspraklighet/

Tilbyr aktiviteter i 1C.