Kreasjon

Vi hjelper lærere med å oppnå god digital praksis gjennom E-læring, kurs og veiledning. Fokuset er utforsking, skaping og samhandling hvor vi bruker digitale verktøy i læringen.