Gan Aschehoug

Tilbyr aktiviteter i sesjon 2E og 3E.

GAN Aschehoug er et undervisningsforlag som tilbyr bøker, apper og materiell for barnehage, grunnskole og SFO/Aktivitetsskolen.
Vi utvikler nyttig og praksisnært undervisningsmateriell av høy kvalitet, hvor hovedfokuset er funksjonalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet. Forlaget søker alternative tilnærmingsmåter til læring og utvikling hos alle. 

Nettside: www.gan.aschehoug.no

Kontaktinformasjon: Eli Almehagen (eli.almehagen@gan.aschehoug.no)

På standen får du mulighet til å løse en kodeoppgave med hodesettet MatataLab. Klarer du det vinner du en prøvekode som gir en prøvetilgang på èn måned til «Skriv og les», et digitalt verktøy som gir barna mulighet til å være forfattere og lage sine egne fysiske eller digitale bøker med tekst, bilder og lyd.
https://gan.aschehoug.no/nettbutikk/matatalab-koding-uten-skjerm-gan.html?verk=2733
https://gan.aschehoug.no/nettbutikk/skriv-og-les-1-gan.html?verk=2665