Diku

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning – skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Direktoratet er eid av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for blant andre Utenriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.

Flere norske barnehager bruker allerede de internasjonale utdanningsprogrammene til å reise på jobbskygging, bygge nettverk og jobbe sammen med andre kollegaer i Europa i prosjekter. Det å følge kollegaer i andre land i deres daglige arbeid i barnehagen og lære mer om ulike barnehagesystem gir unike muligheter til å heve sin kompetanse og speile sin egen praksis. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) ønsker å nå ut til flere norske barnehager med dette tilbudet. 

Tilbyr aktiviteter i sesjon 2E og 3E