ViduKids – matematikkglede gjennom kreativ bruk av bilder og video

Solemdal barnehage deler erfaringer og refleksjoner fra deltagelse i EU-prosjektet ViduKids. I prosjektet har vi jobbet for å utvikle en mer kreativ og lekende tilnærming til matematikk ved at barna tar bilder og lager videoer selv. Når barna lager egne videoer om eksempelvis størrelser, rom, problemløsing og tall, opplever de å være aktive og skapende sammen. De møter matematikk på en nær og motiverende måte og de får anledning til å dokumentere egne oppdagelser og ideer. Gjennom felles refleksjon med voksne og andre barn i hele prosessen opplever barna å bli sett og hørt med utgangspunkt i noe de har laget helt selv.

Anne Hj. Nakken jobber både som høgskolelektor i matematikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole og som pedagog i Solemdal barnehage. Hun har de siste 15 årene deltatt i varierte utviklings- og forskningsprosjekter knyttet til matematikk i barnehagen, og ivrer for matematikkglede for både barnehagebarna og barnehagelærerne. Anne er i sin forskning spesielt opptatt av matematikk i ulike kulturer, overgangen barnehage-skole, problemløsning og barns bruk av digitale verktøy. Hun er utdannet sivilingeniør ved NTNU med videreutdanning som lektor i matematikk og engelsk. Foto er vedlagt.