Vi lager QR kode.

I dette seminaret skal vi lage QR-koder som dere kan bruke i pedagogiske tverrfaglige aktiviteter i barnehagen.
Ha med deg nettbrett eller mobiltelefon.  

Forelesere: Lars Nordmo, rådgiver, og Monica H Jenssen, 
seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet.

Lars Nordmo er rådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Han er utdannet barnehagelærer med stort engasjement og kompetanse innenfor digital praksis i barnehagen.
Monica Hartviksdatter Jenssen er seniorrådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Hun er utdannet barnehagelærer med en mastergrad i pedagogikk.
Har jobbet med digital praksis som tema i 6 år, først i Senter for IKT i utdanningen og nå i Udir.

Digital støtte til arbeid med rammeplanen.