VEBB – et forskningsprosjekt om e-bøker for barn.

Lesesenteret i Stavanger har sammen med barnehagelærere sett nærmere på bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen. Målet var å utvikle en app som barnehagelærere skal kunne bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing. 

I samtalebasert lesing er målet å engasjere barna i utvidende samtaler. Den multimodale bildeboka som integrerer kommunikative uttrykk som tekst, bilder, lyd og interaktivt design er sentral som utgangspunkt for samtalene. Multimediaopplevelsen og det interaktive aspektet ved nettbrettet, gir andre muligheter for historiefortelling enn tradisjonelle papirbøker. Den kan engasjere de som ikke liker å bli lest for, og være et springbrett til språklig deltakelse for de som trenger det mest.

Per og Ann Chatrin vil presentere vurderingsverktøyet for e-bøker som ligger i Språkløyper på Lesesenteret sine hjemmesider, og dele erfaringer de har gjort seg gjennom prosjektet. De spør blant annet: hva er best; lese på nettbrett eller lese i bok, og hvordan finner vi en god e-bok?

Per Melby har jobbet i Tommeliten barnehage i Stavanger siden høsten 1995. Ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2004 ved Universitet i Stavanger med fordypning i småbarnspedagogikk. Har jobbet på både 0 – til 3 – års-avdeling og 3 – til 6 – års-avdeling. De siste årene har han jobbet med de eldste i barnehagen. 

Det å lese bøker og formidle historier for barn i barnehagen er noe av det Per liker best med jobben min. Det å få barn glad i bøker og skape en god lesekultur er for ham en viktig del av jobben min. Dialogen som oppstår mellom barn og voksne i lesesituasjonen er en viktig del av språkutviklingen. Barn utvikler språket sitt når det møter på nye ord og begreper, og får delta i samtaler om fortellingene. Per «oppdaget» samtalebasert for noen år siden, så da han fikk spørsmål om å være med i et prosjekt sammen med Lesesenteret var valget enkelt. Deltakerne fikk utdelt nettbrett, og forskerne ville se på hvordan barn og voksne brukte appene, sammenlignet med bruk av bøker.  E -bøkene får med et nytt publikum: de som trenger det mest. Det er noe av det som gjør det spennende å utforske E – bøker

Ann Chatrin Nilsen har jobbet i barnehage i ca. 25 år, 16 år som assistent og 8 år som barnehagelærer. Har i dag 50 % stilling som fagansvarlig og 50 % stilling som barnehagelærer i Bamsebu barnehage SA.