Digitale bøker og bildebok-apper som verktøy i språkarbeidet. VEBB – et forskningsprosjekt om e-bøker for barn

Nettbrettet gir oss nye muligheter i det pedagogiske arbeidet, og digitale bøker og bildebok-apper er blitt stadig vanligere i barnehagen. Mange barnehageansatte ønsker å lære mer om hvordan de kan bruke digitale bøker og bildebok-apper på en meningsfull måte i i barnehagens språkarbeid. Denne sesjonen er en hjelp til det. 

I digitale bøker og bildebok-apper blir tekst, bilder og lyd integrert. Derfor kalles slike bøker også for multimodale bøker. Rammeplanen stiller krav om digital praksis, og til at barna skal inviteres inn i samtaler og andre språklige aktiviteter. E-bøkene for barn har ofte et interaktivt design som åpner for andre muligheter i samtalene enn de tradisjonelle papirbøkene.
Per og Ann Chatrin har deltatt i et prosjekt om bruk av digitale bøker og bildebok-apper i samtalebasert lesing i barnehagen ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger. I samtalebasert lesning bruker den voksne en bok som innbyr til lesestopp, dvs. steder i boken som engasjerer barna og dermed egner seg særlig godt til å samtale med dem. Gjennom prosjektet ble det utviklet et verktøy for å vurdere kvaliteten av digitale bøker og bildebok-apper. Per og Ann Chatrin vil dele erfaringene sine, og spør blant annet: hva er best; lese på nettbrett eller lese i bok, og hvordan finner vi en god e-bok?

Vurderingsverktøyet VEBB ligger i Språkløyper på Lesesenteret sine hjemmesider.

Per Melby har jobbet i Tommeliten barnehage i Stavanger siden høsten 1995. Ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2004 ved Universitet i Stavanger med fordypning i småbarnspedagogikk. Har jobbet på både 0 – til 3 – års-avdeling og 3 – til 6 – års-avdeling. De siste årene har han jobbet med de eldste i barnehagen. 

Det å lese bøker og formidle historier for barn i barnehagen er noe av det jeg liker best. Det å få barn glad i bøker og skape en god lesekultur er en viktig del av jobben min. Dialogen som oppstår mellom barn og voksne i lesesituasjonen er en viktig del av språkutviklingen. Barn utvikler språket sitt når det møter på nye ord og begreper, og få delta i samtaler om fortellingene. Per «oppdaget» samtalebasert for noen år siden, så da han fikk spørsmål om å være med i et prosjekt sammen med Lesesenteret var valget enkelt. Deltakerne fikk utdelt nettbrett, og forskerne ville se på hvordan barn og voksne brukte appene, sammenlignet med bruk av bøker.  E -bøkene får med et nytt publikum: de som trenger det mest. Det er noe av det som gjør det spennende å utforske E – bøker