Troll i ord – språkstimulering med konkreter og digitale verktøy


Troll i ord – språkstimulering med konkreter og digitale verktøy.

● Utviklet i samarbeid med språkforsker 
● Bygger på «Lær meg norsk før skolestart!» 
● Inneholder konkreter og digitalt materiell 

Troll i ord er et verktøy for systematisk språkstimuleringsarbeid i barnehage. Verktøyet er basert på eventyr og har fortellestemmer på over 30 språk. 
Hvordan kombinere konkreter og digitale verktøy i arbeid med språkstimulering? Digital teknologi har stort potensiale for å fremme språklig mangfold. Fortellestemmer på mange språk gjør at barn kan bruke morsmålet – både for å lære norsk og for å bekrefte og styrke identitet og flerkulturell tilhørighet. Berøringsteknologi er enkel og intuitiv, og uten krav til språklige ferdigheter. Få innblikk i hvordan barnehager bruker Troll i ord i språkarbeid i barnehagen. 
På dette utstillerseminaret vil du møte Synnøve Tveito, partner/barnehagelærer
Inger Høj, partner/seniordesigner og Katrine Tveit, seniordesigner fra Troll i ord/Grom as.

Presentasjon av utstillere.