Språk, lek og læring – et innblikk i digital barnehagepraksis.

Rammeplanen sier det klart og tydelig: «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.» Hvordan får vi til det?

Innføringen av digitale verktøy må knyttes til det pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagene. Ved en helhetlig tilnærming kan vi bruke digitale verktøy til å styrke fagområdene i rammeplanen med utgangspunkt i barnas lek og utforskning. 

Deltagerne bør ha med iPad eller iPhone med appen Clips.