Satsning på fremtidens barnehagelærere

Universitetet i Ager (UiA) og Kristiansand kommune har inngått et samarbeid om å støtte/utvikle barnehagelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Arbeidet foregår som et samarbeid mellom UiA og praksisfeltet i kommunen. 

Anne Sofie Stray er utdannet barnehagelærer, med 15 års erfaring fra barnehage. Hun har videreutdanning i veiledningspedagogikk og kunst og håndverk. For tiden arbeider hun som pedagogisk leder i Odderøya Kulturbarnehage, og i 20% prosjektstilling ved UiA, hvor hun arbeider med den profesjonsfaglige digitale kompetansen i barnehagelærerutdanningen knyttet til Undervisningsverkstedet ved UiA.