Bli med inn i sangappen Trall!

Trall er en ny sangapp for barnehager, skoler, hjem og pedagoger og er utviklet av musikkansatte på barnehagelærerutdanningen v/OsloMet. Trall inviterer til gode musikkopplevelser for både ører og øyne og gjør det lett og inspirerende å synge, og å synge sammen, enten du har sunget mye eller lite før. I Trall finnes gamle og nye sangskatter, barnesanger og generasjonsoverskridende sanger, sanger på ulike språk og fra forskjellige kulturer, tradisjoner og sjangere. Alle de rundt 150 sangene er nyinnspilt spesielt for prosjektet.

På denne presentasjonen får du bli med inn i Trall-universet. Trall-redaksjonen gir et innblikk i utviklingen av appen og vil presentere noen smakebiter på musikalsk innhold og muligheter i appen. Du får både høre og gjøre en trall eller to!

Trall er et utpreget tverrfaglig prosjekt som forener kunnskap fra ulike miljøer for å skape noe nytt – utviklingen beveger seg i krysningsfeltet mellom musikk, kunst, teknologi og pedagogikk. Trall-prosjektet fikk OsloMets innovasjonspris høsten 2020, og blir etter planen tilgjengelig rett før jul i år.

Les mer på trall.no.

Elisabeth Anvik, universitetslektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.

Ingrid Danbolt, førstelektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.

Nina Engesnes, universitetslektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.