Sangappen Trall

Musikkseksjonen på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet arbeider med å utvikle et innovativt digitalt verktøy som de ønsker skal gi inspirasjon til å bli kjent med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent. Det overordnede målet er at Trall skal føre til mer sang og ny musikalsk praksis i barnehage og skole. Trall ønsker å ivareta, støtte og fornye sangkulturen og inspirere til økt sangglede, musikalsk lek og utfoldelse i samvær med barn.

Trallredaksjonen gir et innblikk i utviklingen av ideen og vil presentere noen forslag til arbeidsmåter knyttet til det musikalske innholdet i appen. 

Deltagerne får mulighet til å både høre og gjøre en trall eller to!

Du kan følge prosjektet på bloggen TRALL

Musikkseksjonen på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet