Salaby Barnehage – En trygg digital praksis i barnehagen

Salaby Barnehage er et digitalt univers hvor barna kan utforske, leke og skape – sammen.

Den digitale ressursen tar ulikhetene i barnas alder og utvikling på alvor, og har et stort mangfold historier, spill og oppgaver på ulike nivåer.

Ved å legge læringen til et univers som barna kan leve seg inn i og leke med, og ved bruk av humor

ønsker vi å engasjere alle barna i barnehagen.

Innholdet er utviklet av Gyldendals Salabyredaksjon i samarbeid med

barnehagepedagoger, og i tråd med den nye rammeplanen.

Dette skal være en trygg plass for både barn og voksne å utforske,

leke og lære. Ressursen er digital, men aktivitetene den igangsetter er ofte

analoge og taktile, og skjer i fellesskap eller grupper i samhandling

med de som jobber i barnehagen.