På sporet av…

Et fordypningsprosjekt fra barneperspektivet med digitale verktøy som virkemiddel.

Prosjektet «På sporet av» går ut på å finne meningsfylte «her og nå situasjoner» sammen med barna, eller finne et større tema som barna og de voksene fordyper seg i. Når vi skal utforske disse meningsfylte situasjonene eller temaene, bruker vi pc, nettbrett, kamera, forstørrelseskamera, prowisetavle, smartboard mm.

Prosjektet er ment for å fremme utvikling, lek og læring i barnehagen vår. Læringen i dette prosjektet oppstår i samspill mellom barna og omgivelsene. Læringen er en prosess der hvert enkelt individ må være aktive konstruktører av kunnskap. 

Barn og voksne skal aktivt bruke digitale verktøy som hjelpemidler for å utforske, undre seg og søke svar på det vi er på sporet av. Digitale verktøy, skal stimulere barnas utvikling, lek og læring. Vi ønsker å støtte opp under barnas undring, lyst til å utforske og finne svar på det vi er på sporet av. Verktøyene gir barna nye og andre måter å nærme seg både kjent og ukjente ting på, og kan bidra til at barna aktivt bygger sin egen kunnskap.

Toril på storebarnsavdeling og Marianne på småbarnsavdeling skal sammen vise hva og hvordan de har jobbet, med et perspektiv fra avdelingene med små og store barn. De vil dele erfaringer på godt og vondt fra prosjektet og de skal dele kunnskap om bruken av digitale verktøy som virkemiddel inn i prosjektet sitt.

Toril Johansen Gjendem er avdelingsleder på storebarnsavdeling i Barnas Hus
Marianne Ekren avdelingsleder på småbarnsavdeling i Barnas Hus