Lyssna på barnens berättelser.


iMotion 

Tillsammans skapar vi egna filmer och bekantar oss med applikaonens möjligheter. iMotion är en kameraapp där stillbildsfoto automatiskt sätts ihop till en film. Illusionen av rörelse skapas genom att man för varje fotografi flyttar positionen på ett eller flera föremål. En kan exempelvis använda lera, utklippta bilder, figurer eller byggmaterial. Hastigheten på uppspelningen går att justera och en kan även göra sekvensfotografering (time lapse). 

Ladda ner Motion för iPad från Apple på din enhet och ta med till workshopen. 

Erika Lewis er förskollärare och lärare i matematikk, svenska och engelska.