Lys, kamera, action! Når førskolebarn lager animasjonsfilm.

Hva skjer med planene til oss voksne når vi slipper barna til som regissører – er vi klare til å la barna uttrykke seg ved hjelp av digitale uttrykksformer og la dette bli en naturlig del av barnas hverdag i barnehagen?

I Tunballen barnehage har vi laget animasjonsfilm sammen med førskolebarna ved hjelp av appen Stop Motion Studio og nettbrett. Når vi lager film med barn er det prosessen som er i fokus. Barna er med på å filme, lage manus og rekvisitter og alt det andre som må gjøres for å lage en film. De utforsker, tenker kreativt, samarbeider og skaper et produkt sammen. Vi vil dele erfaringer og gi innblikk i denne prosessen fra idé til film.