Kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av landegrenser.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Det å ta i bruk digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet vil støtte barns læringsprosesser og bidra til et rikt og allsidig læringsmiljø. 

Gjennom internasjonale utdanningsprogram som Erasmus+ og Nordplus kan barnehager søke om midler til kompetanseheving og prosjektsamarbeid i Europa. IKT og digitale verktøy er tydelig prioritert i de internasjonale utdanningsprogrammene. 

Flere norske barnehager bruker allerede de internasjonale utdanningsprogrammene til å reise på jobbskygging, bygge nettverk og jobbe sammen med andre kollegaer i Europa i prosjekter. Det å følge kollegaer i andre land i deres daglige arbeid i barnehagen og lære mer om ulike barnehagesystem gir unike muligheter til å heve sin kompetanse og speile sin egen praksis. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) ønsker å nå ut til flere norske barnehager med dette tilbudet. 

På denne sesjonen vil Diku derfor gi informasjon om og inspirere til å se utover landegrensene i jakten på ny digital kompetanse. 

Anne Gro Skibenes er seniorrådgiver i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i Bergen. Hun er utdannet allmennlærer og har jobbet 13 år som lærer og avdelingsleder på barnetrinnet. Jobber nå med internasjonale utdanningsprogram rettet mot blant annet barnehage og grunnskole ved Diku. 
Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning – skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Direktoratet er eid av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for blant andre Utenriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.

Presentasjon av utstillere.