Hvordan forankre og utvikle digital praksis.

Hvordan forankre og utvikle digital praksis.    

Molde kommune har som mål at alle medarbeidere skal få mulighet til

få tilegne seg ny digital kunnskap og kompetanse slik at de kan utføre sine oppgaver. Utfordringen er at barnehagene har et stort etterslep i opplæring i digital kompetanse ut i alle ledd. En stor del av suksessen i vår prosess ligger i måten vi i tilrettelegger for opplæring og delingskulturen blant ildsjelene i barnehagene.   

I Barnas Hus barnehage startet Inger og Camilla arbeidet med den digitale praksis i egen barnehage. Det utviklet seg etterhvert til å bli flere prosjekter som fikk et større omfang enn opprinnelig tenkt. De forteller om erfaringene sine: fra forankring av prosjekter, hvordan de fikk finansiert prosjektene og hvilke utfordringer de har møtt på vegen frem til i dag. De mener at en del av suksessen med å utvikle digital kompetanse ligger i forankringen av prosjektene og av delingskulturen blant ildsjelene.   

Forelesingen er aktuell for ansatte og ledere på alle nivå som ønsker å utvikle god digitale praksis i barnehagen.  

Inger Dyrseth er enhetsleder ved Barnas hus barnehage, er engasjert og ser viktigheten av å holde seg oppdatert innen bruk av digitale verktøy. Inger er ansvarlig for IKT gruppen for de kommunale barnehagene og brenner for likt tilbud til brukerne og  lik kompetanse til alle ansatte i enhetene.
Camilla Grünewald er pedagogisk leder og superbrukere ved Barnas hus barnehage. Hun ser behovet for å være oppdatert i arbeidet med digital praksis, har et glødene engasjement og er ikke redd for å prøve og feile i hverdagen. Camilla er opptatt av å utfordre og gi tilpasset opplæring til sine medarbeidere og støtte andre superbrukere i andre enheter.