Hva skjuler seg? Lek og læring med det digitale mikroskopet.

I Asphaugen barnehage er vi opptatt av å få til undring, kreativitet og læring med bruk av det digitale mikroskopet, Easyscope.
Vi vil vise dere hvordan vi har utforsket ulike ting vi har funnet i naturen, på kroppen og i lek.
Mikroskopet er enkelt i bruk. Det er enkelt å ta med seg og det er lett å ta fram når barna finner noe spennende og mystisk.
Mikroskopet forstørrer opp til 43x og gir en fantastisk opplevelse av det som ikke kan sees med det blotte øyet. For hva skjuler seg egentlig inni sukkererta? På fingrene før håndvask? Hvordan ser ulla i lesten ut? Har edderkoppen hår? Her åpnes det for mye undring og mange fine samtaler.

Ada Kramer er pedagogisk leder i Aspahaugen barnehage. Hun er utdannet barnehagelærer på Universitetet i Oslo, 2001 og har grunnfag filosofi og veiledning.
Sissel Berg er pedagogisk leder i Aspahaugen barnehage. Hun erutdannet barnehagelærer på Høgskolen i Bodø i 1997. Hun har videreutdanning i veiledning og holder på med språkarbeid i barnehage på Universitet i Stavanger.