Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen?

Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen?

Malins forskningsintressen handlar om barns användning av digitala teknologier och deltagande i digitala mediekulturer samt pedagogiska aspekter av arbete med digital teknologi. Malin är även legitimerad förskollärare med flerårig erfarenhet i förskolan.

Malin kommer presentera resultatet av sin doktorsavhandling Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan (2018). Malin har undersökt hur barn och lärare interagerar och deltar i aktiviteter med nettbrett och appar i förskolan och för en kritisk diskussion kring digitala teknologiers roll och funktion i förskolan. Frågor som kommer att diskuteras är: hur kan lärare stötta barn i arbetet med appar i förskolans värld och hur kan lärare basera sitt förhållningssätt och sin undervisning på forskningsbaserad kunskap?

Malin Nilsen är filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar som universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.