Hundetiss i snøen.

Med hjelp av digital lupe kommer vi tett på omgivelsene rundt oss – og det gir oss muligheten å utforske og undre oss over en verden som ikke er synlig med det blotte øye.  

Med utgangspunkt i barnas perspektiv og interesser – har Fjellhagen barnehage vært på jakt i nærmiljøet, funnet spennende objekter å forske på ved hjelp av digital lupe, og gjennom kreative digitale prosesser bearbeidet det barna fant interessant.  

Fjellhagen barnehage har et sterkt fokus på å ha et allsidig og variert språkmiljø, hvor de stimulerer barns nysgjerrighet og utforskning. Når barna er språklig aktive i meningsfull samhandling – gir vi de beste forutsetninger for at barna utvikler språket sitt. 

Barnehagen mottok i 2017 innovasjonsmidler fra kommunen – og valgte å gå til innkjøp av EasyScope – digitale luper, for å prøve ut hvordan de kunne berike språkarbeidet i barnehagen. Hver avdeling fikk sin egen lupe – og barna har sammen med de voksne i barnehagen testet ut teknologien.  Utforskningsarbeidet resulterte til slutt i en fotoutstilling i barnehagen. Bilder av hundetiss i snøen vakte stort engasjement! 

Esten og Andreas deler sine erfaringer med hvordan arbeidet med digital lupe bidrar i arbeidet med barns begrepsutviklig. Deltakerne får også prøve ut den digitale lupen. 

Esten Nikolai Bjørstad er pedagogisk leder i Fjellhagen barnehage, Drammen. 
Andreas Harang er barnehagelærer i Fjellhagen barnehage, Drammen.