Fra plan til handling – digitalisering i Sandnes kommunes barnehager.

Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen er en helt nødvendig forutsetning for å kunne tilby barn en nøkkelkompetanse for framtiden. Rammeplanen og økende krav til digital deltakelse forplikter barnehageledelse og den enkelte pedagog til å jobbe systematisk rundt dette tema. Forankring og støtte hos ledelsen, stødig infrastruktur og positive holdninger er nødvendige forutsetninger for å lykkes med prosessen. I dette foredraget drar vi dere gjennom digitaliseringsarbeidet i Sandnes kommunes barnehager steg for steg. 

Sesjonen vil være nyttig både for personalet og ledere på alle nivå  knyttet til barnehage og oppvekst.

Marta Cichocka er ansatt som rådgiver ved fagstab Oppvekst barn og unge i Sandnes kommune. I sin nåværende stilling er hun ansvarlig for gjennomføring av prosesser innen digitalisering, utvikling og effektivisering på området. Energisk endringsleder med lidenskap for språk og teknologier med variert akademisk bakgrunn fra universitetene i Polen og i Norge. 
Vibeke Fossdal er utdannet barnehagelærer og har en master i ledelse fra UiA. De siste årene har hun jobbet som styrer i kommunal barnehage i Sandnes kommune. Hun har jobbet aktivt med implementering av digitale verktøy i barnehagen, både med planverk på overordnet nivå og internt i barnehagen. For tiden er hun ansatt i en prosjektstilling som rådgiver i fagstab Oppvekst barn og unge i Sandnes kommune, hvor hun skal jobbe med en helhetlig satsning på digitalisering i de kommunale barnehagene.