Fra handling til implementering – erfaringer fra prosessen i digitalisering i Sandnes kommunes barnehager.

Sandnes kommune satser stort på digitalisering i sine barnehager. Det er en omfattende prosess som skal sette en standard for hvordan vi tar i bruk digitale verktøy sammen med barna. I barnehager som har brukt iPad og andre digitale verktøy mye, har det ofte vært enkelte ansatte eller ledere som har engasjert seg for den digitale praksisen. Det har ført til ulik praksis i barnehagene.  

Nå får vi en plan og felles retningslinjer som barnehagene skal iverksette. For noen medfører det tilpasninger i infrastruktur, metoder og ikke minst arbeid med holdninger og kompetansen til de ansatte.  

Hvilke muligheter og utfordringer opplever vi i vår barnehage i denne implementeringsprosessen? Hvilke løsninger har ført til gode resultater for oss? I dette foredraget drar jeg dere gjennom mine erfaringer, kommer med forslag til hvordan du kan jobbe med implementering av digitalisering i din barnehage i en slik prosess.

Winnie Mowinckel er utdannet barnevernspedagog i 2009. Hun har etterutdanning innen barnehagepedagogikk, småbarnspedagogikk og interkulturell kommunikasjon. Winnie arbeider som styrer i Myklaberget barnehage som tilhører virksomheten Gandsfjord barnehagene i Sandnes kommune. Hun studerer master i ledelse på deltid ved Universitetet i Agder.