Før jeg fikk snakke – var alt dritt

Helsedirektoratet har de 4 siste årene satt Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser på agendaen. Drammen kommune har vært en av foregangskommunene i dette arbeidet.  Underveis i arbeidet kom endringen i barnehageloven  §19  : « Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen».

Utifra erfaringene gjort med de ulike ASK hjelpemidlene vil Else Kristin Tobiassen løfte frem barnets stemme, si noe om hvordan vi som kommune/samarbeidspartnere kan lykkes med å gi barna alternative løsninger til språket.

Else Kristin Tobiassen er Digital agent i Drammen kommune innen området mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun er utdannet lærer med spesialpedagogikk og har lang erfaring fra å lede Frydenhaug skole. Hun er ambassadør for arbeidet med CRPD – FN Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.