Den digitale verd(i)en – med barnet i fokus

Det digitala är, trots sin stora närvaro, ett relativt nytt arbetsverktyg i barnehagen. Det gör att verktyg och appar har en tendens att hamna främst i vårt synfält och det riskerar att leda till tekniskt utforskande snarare än pedagogiskt innehåll. Derfor måste vi ställa oss frågor som:
– varför ska vi egentligen arbeta med digitala verktyg i förskolan?
– vad är det egentligen vi måste prata om?
– vad behöver vi göra för att inte hamna i ett digitalt ytflyt och testande?
– ock hur) blir det digitala en del av vår verksamhet?

Erika Kyrk Seger
Erika Kyrk Seger är legitimerad förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon arbetar som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor där hon stödjer rektorer och pedagoger i kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Erika har medverkat i antologin «Mediepedagogik på barnens villkor» och är redaktör för en antologi om förskolans digitalisering som kommer ut vinter 2019. Hon och är aktiv på sociala medier och bloggen Lärande Framtid (www.larandeframtid.com). Hun er redaktør for en ny bok som kommer i løpet av vinteren.