Digitala barn

Digitala verktyg är sedan länge en integrerad del av vår vardag på Katarina Västra Förskola i Stockholm, men har i år även blivit inskriven i den svenska läroplanen. De allra yngsta introduceras bland annat genom ett digitalt musikskapande och ett utforskande där de digitala verktygen fungerar som ett naturligt komplement och skapar variation och kreativitet i det dagliga pedagogiska arbetet. De äldre barnen arbetar med digitala verktyg som en metod för att undersöka och relatera till sig själva och förstå sin omvärld. Den digitala tekniken fungerar även som ett kreativt dokumentations- och reflektionsverktyg av och med barnen, där vikten av att producera blir lika viktig som att konsumera. 

Vi tar upp exempel på hur en kan arbeta med digital kompetens i relation tilll källkrik, litteracitet och ateljéverksamhet där fakta och fantasi är likställda varandra och fungerar som varandras drivkrfafter snarare än varandras motsatser. Hur förhåller sig den “levda” verkligheten till den “förmedlade” verkligheten? Hur navigerar vi i vår digitala omvärld i relation till begreppet sanning, manipulation och estetiska uttryck? Med hjälp av film och foto berättar vi om det rika utbud av digitala verktyg som vi använder oss av, vårt pedagogiska förhållningssätt kring miljö, material och innehåll samt våra reflektioner kring ett digitalt medielandskap i ständig utveckling.

Maria Fabien: utbildad dansare, sångpedagog, ateljérista i musik.
Erika Lewis: förskollärare och lärare i matematikk, svenska och engelska.