Digital støtte til arbeid med rammeplanen

Digital praksis i barnehagen skal først og fremst handle om å bruke de digitale verktøyene som en integrert og naturlig del av den pedagogiske praksisen i barnehagen. Personalets digitale kompetanse og digitale dømmekraft er derfor avgjørende. I undersøkelser vi har gjort viser det seg at manglende digital kompetanse i personalet er en av utfordringene barnehagesektoren står ovenfor. I dette foredraget viser vi flere muligheter for kompetanseutvikling, både individuelt og kollektivt gjennom bruk av ressurser på udir.no og kompetanse.udir.no.

Bli med på en liten time med konkrete tips og muligheter til arbeid med digital praksis i barnehagen.

Lars Nordmo er rådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Han er utdannet barnehagelærer med stort engasjement og kompetanse innenfor digital praksis i barnehagen.