Digital støtte til arbeid med rammeplanen

Digital praksis i barnehagen skal først og fremst handle om å inkludere de digitale verktøyene i den pedagogiske praksisen i barnehagen. Personalets digitale kompetanse og digitale dømmekraft vil derfor være avgjørende i dette arbeidet. I undersøkelser vi har gjort viser det seg at dette også er en av utfordringene barnehagesektoren står ovenfor. Utdanningsdirektoratet har derfor i samarbeid med flere aktører fra sektoren utviklet ressurser på IKTplan.no og flere muligheter for kompetanseheving på kompetanse.udir.no

Bli med på en liten time med konkrete tips og muligheter til arbeid med digital praksis i barnehagen.

Lars Nordmo er rådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Han er utdannet barnehagelærer med stort engasjement og kompetanse innenfor digital praksis i barnehagen.
Monica Hartviksdatter Jenssen er seniorrådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Hun er utdannet barnehagelærer med en mastergrad i pedagogikk.
Har jobbet med digital praksis som tema i 6 år, først i Senter for IKT i utdanningen og nå i Udir.