Digital praksis i vår barnehagehverdag.

Læringsverkstedet Fidje barnehage er en av få barnehager i Kristiansand som er deltaker i et Erasmus+ prosjekt. Erasmus + er et 2-årig europeisk samarbeidsprosjekt. Fokuset for prosjektet er digital kompetanse og digitale ferdigheter hos de minste barna. Målet for prosjektet er å dele digital kompetanse, erfaringer og aktiviteter på tvers av landegrenser. Våre partnerland er Estland, Irland, Latvia, Litauen og Spania. Vi vil formidle hvilke muligheter, kompetanse og erfaringer vi har fått gjennom å være deltaker i et slikt prosjekt.

Fidje barnehage ønsker å dele vår digitale praksis og hvordan vi arbeider med å implementere bruken av digitale verktøy i barnehagehverdagen. Det er et systematisk arbeid som er lagt ned og som vi fortsatt arbeider med. Vi vil dele våre erfaringer i forhold til denne prosessen og utfordringene vi møter.

Vi arbeider med digitale verktøy både med de aller minste barna til største. Det betyr at vi må tilrettelegge og tilpasse den digitale praksisen på ulike måter. Voksenrollen og det fysiske læringsmiljøet spiller her en stor rolle. Rammeplanen for barnehager sier: »Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.»

Vi vil vise dere praktiske eksempler og videosnutter av vår digitale praksis. Vi arbeider med ulike digitale verktøy som vi Beebots, mini-prosjektor, lysbord, Makey makey, Ozobots. Vi bruker iPad og ulike apper som bla BookCreator, Puppet Pals, og Stop Motion.

Siren Solvik er utdannet barnehagelærer siden 2000 og har også vært del av Teater Pergola siden 2000. Hun har spilt teater for barnehager med flere ulike forestillinger som “Vennskap i full fart”, “tenk om”- en gruvehistorie, “Eplet” og “Egg”. Flere av forestillingene har digitale virkemidler. Hun er deltaker av Erasmus + prosjektet.

Susanne Jensehaugen er utdannet barnehagelærer. Hun har arbeidet som pedagogisk leder i 18 år og ca. 2 år som styrer. Hun er deltaker Erasmus + prosjektet.