Det digitale uterommet

Hvilke pedagogiske muligheter åpner seg idet vi pakker digitale verktøy i tursekken og drar ut i naturen? Imøtekommer vi de ulike fagområdene i rammeplanen på en kreativ, konstruktiv og moderne måte når vi tilbyr barna digitale verktøy i uterommet også? Hvordan kan disse verktøyene bidra til et utvidet blikk på naturen, og gi gode vilkår for undring og refleksjon?

Geir og Ståle tar oss med direkte inn i praksisfeltet, og utfordrer den utbredte oppfattelsen om digitale verktøy som passiviserende for barn.

Ståle Skagen er utdannet barnehagelærer, og har jobbet med barn i over 25 år. Han har jobbet aktivt for at digitale verktøy i barnehage skal anerkjennes på lik linje med andre pedagogiske hjelpemidler. 
Geir Valøen er utdannet Barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i 15 år i barnehagen. 
Han er opptatt av at barn gjennom prosjekter, skal få forske og leke ved hjelp av våre digitale verktøy.

I mai 2020 vant Ståle og Geir Gullepleprisen for å ha benyttet IKT i læring på en god måte. Gullepleprisen. Prisen deles hvert år ut på NKUL-konferansen av Norsk Pedagogisk Dataforening i samarbeid med Kopinor. I 2018 vant Ståle og Geir på vegne av Ilabekken barnehager den digitale barnehageprisen, og har i kjølvannet av dette forelest i grunnskole-, høyskole-, og barnehagesektoren både lokalt og nasjonalt.