Det digitale uterommet

Hvilke pedagogiske muligheter åpner seg idet vi pakker digitale verktøy i tursekken og drar ut i naturen? Imøtekommer vi de ulike fagområdene i rammeplanen på en kreativ, konstruktiv og moderne måte når vi tilbyr barna digitale verktøy i uterommet også? Hvordan kan disse verktøyene bidra til et utvidet blikk på naturen, og gi gode vilkår for undring og refleksjon?

Geir og Ståle tar oss med direkte inn i praksisfeltet, og utfordrer den utbredte oppfattelsen om digitale verktøy som passiviserende for barn.

Ståle Skagen er utdannet barnehagelærer, og har jobbet med barn i over 25 år. Han har jobbet aktivt for at digitale verktøy i barnehage skal anerkjennes på lik linje med andre pedagogiske hjelpemidler. 
Geir Valøen er utdannet Barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i 15 år i barnehagen. 
Han er opptatt av at barn gjennom prosjekter, skal få forske og leke ved hjelp av våre digitale verktøy.

Ståle Skagen og Geir Valøen jobber for Ilabekken barnehager i Trondheim. Sammen har de reist rundt og holdt foredrag og kurs i hele landet. De to har blant annet hjulpet kommuner i oppstartsfasen med digitalt arbeid i barnehager, samt undervist for universiteter, høgskoler og fagforeninger. Duoen har blant annet fått tre nasjonale priser for sitt digitale pedagogiske nybrottsarbeid.