Det digitale rommet.

Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehage:


Landskapet er endret – leken og barndommen er endret; språk, motorikk og samspill har fått en digital dimensjon. Til tross for en storstilt barnehageutbygging og nye krav til pedagogisk kvalitet, har det ikke skjedd noen endringer i normen for leke- og oppholdsarealet. 

Nye krav spiser seg inn på leke- og oppholdsarealet. De digitale verktøyene og den digitale praksisen må få plass, men kan ikke erstatte «kos og konkreter».  Hvordan kan vi planlegge for begge deler? Det er mer et spørsmål om hvordan vi kan «romme det digitale», enn hva det «digitale rommet» skal bestå av. 

I parallellsesjonen vil vi se nærmere på hvordan det fysiske læringsmiljøet kan designes, slik at personale og barn kan utvikle digital dømmekraft. Vi vil også se på hvordan kan vi programmere, eller omprogrammere bygg, slik at de legger til rette for en praksis der det digitale læringsmiljøet er en integrert i det fysiske læringsmiljøet.  Parallellsesjonen vil legges opp som en kombinert forelesning og workshop.

Sigrid Hestnes er utdannet barnehagelærer. Som pedagogisk rådgiver i Norconsult jobber Sigrid med programmering av barnehager, som koordinator i prosjekteringsgrupper, med arealvurdering og kapasitetsanalyse og i prosjekter knyttet til utvikling av fysisk læringsmiljø.
Sigrid har over 20 års erfaring fra barnehagesektoren. Hun har vært pedagogisk leder, styrer og blant annet prosjektleder for digitale verktøy. Gjennom dette arbeidet har hun eksperimentert med og reflektert over hvordan digitale verktøy kan bidra til kvalitet i barnehagens fysiske læringsmiljø. Sigrid har med videreutdanning innen veiledning og HR og har deltatt i Norconsult sitt innovasjonslederprogram.