Bokmagi på over 40 språk.

Les og lytt på bokmagi

Polylino er en flerspråklig lese- og lydbokapp for barnehager som gir tilgang til et stort utvalg fantastiske billedbøker. Alle titler i appen er innlest på norsk, og man blar i bøkene på en måte som ligner en fysisk bok. Et utvalg av titlene er lest inn på opptil 40 ulike språk.  Med Polylino får barnehagen et intuitivt, inspirerende hjelpemiddel for arbeid med litteratur, språkutvikling og flerspråklighet.

Presentasjon av utstillere.