Bokmagi på over 40 språk.

Å styrke og stimulere barns språkutvikling er en av de viktigste
oppgavene i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Polylino er ett
unikt verktøy til å gjøre nettopp dette.

Med Polylino kan man på en enkel måte løfte frem og oppmuntre
flerspråklighet i barnehagen. Ved å dele bøker og leseopplevelser på
de språk som finnes i barnegruppa styrker man det enkelte barns
identitet og skaper nysgjerrighet og interesse for hverandres
språkkulturer.

Presentasjon av utstillere.