Barn og filosofi i en digital tidsalder.

Barn og filosofi i en digital tidsalder

Når barn gis mulighet til å betrakte naturen, kan det oppstå filosofisk magi. Kan man gjennom å forske digitalt på den nyklekkede larven, eller den døde frosken, finne gode vilkår der etikk, religion og filosofi blir en del av barnas handlingsrom? Kan det definerte spriket mellom klinisk teknologi og barns fantasi tettes ved å tilrettelegge for nye digitale møteplasser?  

Foredragsholderne Geir Valøen og Ståle Skagen bygger videre på fagområdet «Natur, miljø og teknikk» og ser på «Etikk, religion og filosofi» i sitt nye foredrag.

Her stiller barna spørsmålene, og sammen tar vi dere med på en digital dannelsesreise støttet av filosofiske refleksjoner og humoristiske betraktninger.

Ståle Skagen er utdannet barnehagelærer, og har jobbet med barn i over 25 år. Han har jobbet aktivt for at digitale verktøy i barnehage skal anerkjennes på lik linje med andre pedagogiske hjelpemidler. 
Geir Valøen er utdannet Barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i 15 år i barnehagen. 
Han er opptatt av at barn gjennom prosjekter, skal få forske og leke ved hjelp av våre digitale verktøy.

I mai 2020 vant Ståle og Geir Gullepleprisen for å ha benyttet IKT i læring på en god måte. Gullepleprisen. Prisen deles hvert år ut på NKUL-konferansen av Norsk Pedagogisk Dataforening i samarbeid med Kopinor. I 2018 vant Ståle og Geir på vegne av Ilabekken barnehager den digitale barnehageprisen, og har i kjølvannet av dette forelest i grunnskole-, høyskole-, og barnehagesektoren både lokalt og nasjonalt.