Barn og filosofi i en digital tidsalder.

Barn og filosofi i en digital tidsalder

Når barn gis mulighet til å betrakte naturen, kan det oppstå filosofisk magi. Kan man gjennom å forske digitalt på den nyklekkede larven, eller den døde frosken, finne gode vilkår der etikk, religion og filosofi blir en del av barnas handlingsrom? Kan det definerte spriket mellom klinisk teknologi og barns fantasi tettes ved å tilrettelegge for nye digitale møteplasser?  

Foredragsholderne Geir Valøen og Ståle Skagen bygger videre på fagområdet «Natur, miljø og teknikk» og ser på «Etikk, religion og filosofi» i sitt nye foredrag.

Her stiller barna spørsmålene, og sammen tar vi dere med på en digital dannelsesreise støttet av filosofiske refleksjoner og humoristiske betraktninger.

Ståle Skagen er utdannet barnehagelærer, og har jobbet med barn i over 25 år. Han har jobbet aktivt for at digitale verktøy i barnehage skal anerkjennes på lik linje med andre pedagogiske hjelpemidler. 
Geir Valøen er utdannet Barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i 15 år i barnehagen. 
Han er opptatt av at barn gjennom prosjekter, skal få forske og leke ved hjelp av våre digitale verktøy.

Ståle Skagen og Geir Valøen jobber for Ilabekken barnehager i Trondheim. Sammen har de reist rundt og holdt foredrag og kurs i hele landet. De to har blant annet hjulpet kommuner i oppstartsfasen med digitalt arbeid i barnehager, samt undervist for universiteter, høgskoler og fagforeninger. Duoen har også mottatt tre nasjonale priser for sitt digitale pedagogiske nybrottsarbeid.