Barn og filosofi i en digital tidsalder.

Barn og filosofi i en digital tidsalder

Når barn gis mulighet til å betrakte naturen, kan det oppstå filosofisk magi. Kan man gjennom å forske digitalt på den nyklekkede larven, eller den døde frosken, finne gode vilkår der etikk, religion og filosofi blir en del av barnas handlingsrom? Kan det definerte spriket mellom klinisk teknologi og barns fantasi tettes ved å tilrettelegge for nye digitale møteplasser?  

Foredragsholderne Geir Valøen og Ståle Skagen bygger videre på fagområdet «Natur, miljø og teknikk» og ser på «Etikk, religion og filosofi» i sitt nye foredrag.

Her stiller barna spørsmålene, og sammen tar vi dere med på en digital dannelsesreise støttet av filosofiske refleksjoner og humoristiske betraktninger.

Ståle Skagen er utdannet barnehagelærer, og har jobbet med barn i over 25 år. Han har jobbet aktivt for at digitale verktøy i barnehage skal anerkjennes på lik linje med andre pedagogiske hjelpemidler. 
Geir Valøen er utdannet Barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i 15 år i barnehagen. 
Han er opptatt av at barn gjennom prosjekter, skal få forske og leke ved hjelp av våre digitale verktøy.


Ilabekken barnehager vant i 2018 den digitale barnehageprisen, og har i kjølvannet av dette forelest i grunnskole-, høyskole-, og barnehagesektoren både lokalt og nasjonalt.