Barn i en digital samtid – om barnehage, demokrati og digital kompetanse

Våra barn växer upp i en digital samtid. Vad innebär det för dem – nu och i framtiden? Och hur kan barnehagen rusta barnen med den kompetens de behöver? Vi ska prata om digital kompetens, om demokrati och om rätten att få göra sig hörd. 

  • Varför behöver barn digital kompetens?
  • Skapa, utforska och lära med digitala verktyg
  • Källkritik, etik och delaktighet – ett digitalt medborgarskap

Anna Thoresson är legitimerad förskollärare och arbetar som utomhuspedagog på Frida förskola i Vänersborg. Hon är författare till boken «Utforska digitala verktyg i förskolan» (Lärarförlaget, 2019) och håller föreläsningar och kompetensutveckling om digitala verktyg. 

Anna är också utbildad journalist och har länge varit engagerad i frågor om barn och ungas utbildning, rättigheter och villkor i samhället.