Å berike naturopplevelser ved hjelp av digitale hjelpemidler.

De digitale hjelpemidlene kan være en viktig ressurs når er i naturen med barnehagen, men det kan også være en distraksjon. Hvis man oppdager en larve med barna: hvordan kan vi bruke digitale hjelpemidler for å forsterke naturopplevelsene? Og kan digitale hjelpemidler minke verdien av en slik situasjon? Bruker man digitale hjelpemidler som underholdning eller aktivisering, når hensikten egentlig er pedagogisk praksis?

Lene Lindquist Moen er utdannet barnehagelærer og jobber for tiden som pedagogisk leder i Techstep. 

Adrian Kristinsønn Jacobsen er biolog og jobber som høgskolelektor for barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Østfold.