Oslo 2021

03.11.2021 En konferanse om digital praksis i barnehagen
Oslo Kongressenter Folkets Hus
Påmelding

0830Registrering og besøk i utstillingene
0900Åpning ved DAB.
Korte hilsener fra Anne-Stine Bergsløkken, spesialrådgiver i Seksjon for barnehage ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune; Fagforbundet og KS.
0915Barn i en digital samtid – om barnehage, demokrati og digital kompetanse
Anna Thoresson, förskollärare och, utomhuspedagog på Frida förskola i Vänersborg. AnnaThoressonDAB2021
1000Digital støtte til arbeid med rammeplanen
Lars Nordmo og Lars-Espen Langhaug, rådgivere, Utdanningsdirektoratet.
1040Pause og besøk i utstillingene
1100Utstillerseminar – på disse seminarene vil noen av utstillerne
gi korte presentasjoner av egne aktuelle produkter og ressurser
1AKompetanseutvikling og samarbeid på tvers av landegrenser. 
Anne Gro Skibenes, seniorrådgiver, 
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku).
1BTroll i ord – språkstimulering med konkreter og digitale verktøy
Synnøve Tveito og Inger Høj, Troll i ord/Grom as.
1CHvordan bruke iPad til støtte i utviklingen av språk og begreper?
Claes Kjelshus, pedagogisk veileder, og Elisabeth Hasselstrøm, avd.leder Begynneropplæring og barnehage, hos Kreasjon.
Det anbefales å ha med egen iPad, og ha lastet ned appen Kidspiration Maps Lite på forhånd. Kreasjon har noen iPad til utlån, men vi kan ikke garantere at det er nok til dem som bruker androide nettbrett.
1DVi lager QR kode.
Lars Nordmo, rådgiver, Utdanningsdirektoratet. Presentasjon-QR-koder.pdf
1ESalaby Barnehage – En trygg digital praksis i barnehagen
Gyldendal
1130Lunsj og besøk i utstillingene
1230Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
2ASkap din egen digitale bok med appen Book Creator 
Ha med deg en iPad med appen Book Creator fra App Store eller last ned
Book Creator fra nettleseren Chrome hvis du bruker andre typer nettbrett.
Last også ned minst fire bilder på nettbrettet ditt som du ønsker
å bruke i boken din. Jeg bruker iPad  i min presentasjon.
Alethea Bjune. AletheaBjune_DAB2021.pdf
2BSom ein dråpe blekk i eit glas vatn
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage,
Giske kommune. Som-blekk-i-eit-glas-vatn-Cecilie-Holen.pdf
2CDet digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen. På denne workshopen må deltakene ha med datamaskin eller nettbrett.
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver i Norconsult.
2DBarn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
2EBesøk hos utstillerne i utstillingshallen. 
2FÅ berike naturopplevelser ved hjelp av digitale hjelpemidler. 
Lene Lindquist Moen, pedagogisk leder i Techstep, og Adrian Kristinsønn Jacobsen, Høgskolen i Østfold.
1320Pause og besøk i utstillingene
1340Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
3ASkap din egen digitale bok med appen Book Creator 
Ha med deg en iPad med appen Book Creator fra App Store eller
last ned Book Creator fra nettleseren Chrome hvis du bruker andre
typer nettbrett.
Last også ned minst fire bilder på nettbrettet ditt som du ønsker å bruke
i boken din.
Jeg bruker iPad  i min presentasjon.
Alethea Bjune AletheaBjune_DAB2021.pdf
3BSom ein dråpe blekk i eit glas vatn
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage, Giske kommune. Som-blekk-i-eit-glas-vatn-Cecilie-Holen.pdf
3CDet digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen.
 På denne workshopen må deltakene ha med datamaskin eller nettbrett.
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver i Norconsult. 
3DBarn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
3EBesøk hos utstillerne i utstillingshallen. 
3FÅ berike naturopplevelser ved hjelp av digitale hjelpemidler. 
Lene Lindquist Moen, pedagogisk leder i Techstep, og Adrian Kristinsønn Jacobsen, Høgskolen i Østfold.
1440Pause og besøk i utstillingene
1500Bli med i sangappen Trall
Et innovativt digitalt verktøy som skal gi inspirasjon til å bli kjent
med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent.
Elisabeth Anvik, universitetslektor, og Ingrid Danbolt, førstelektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.
1545Avslutning