Oslo 2021

03.11.2021 En konferanse om digital praksis i barnehagen
Oslo Kongressenter Folkets Hus
Påmelding

0830Registrering og besøk i utstillingene
0900Åpning ved DAB.
Korte hilsener fra Anne-Stine Bergsløkken, spesialrådgiver i Seksjon for barnehage ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune; Fagforbundet og KS.
0915Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen?
Malin Nilsen är filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar som universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. 
1000Digital støtte til arbeid med rammeplanen
Lars Nordmo, rådgiver, og Monica H Jenssen,
seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet.
1040Pause og besøk i utstillingene
1100Utstillerseminar – på disse seminarene vil noen av utstillerne
gi korte presentasjoner av egne aktuelle produkter og ressurser
1AKompetanseutvikling og samarbeid på tvers av landegrenser. 
Anne Gro Skibenes, seniorrådgiver, 
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku).
1BTroll i ord – språkstimulering med konkreter og digitale verktøy
Synnøve Tveito og Inger Høj, Troll i ord/Grom as.
1CAvlyst
1DVi lager QR kode.
Lars Nordmo, rådgiver, og Monica H Jenssen,
seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet.
1ESpråk, lek og læring – et innblikk i digital barnehagepraksis.
Elin Hofstad og Trude Husøy Malnes, RIKT.
1130Lunsj og besøk i utstillingene
1230Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
2ASkap din egen digitale bok med appen Book Creator 
Ha med deg en iPad med appen Book Creator fra App Store eller last ned
Book Creator fra nettleseren Chrome hvis du bruker andre typer nettbrett.
Last også ned minst fire bilder på nettbrettet ditt som du ønsker
å bruke i boken din. Jeg bruker iPad  i min presentasjon.
Alethea Bjune.
2BSom ein dråpe blekk i eit glas vatn
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage,
Giske kommune.
2CDet digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen. På denne workshopen må deltakene ha med datamaskin eller nettbrett.
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver i Norconsult.
2DBarn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
2EBesøk hos utstillerne i utstillingshallen. 
2FDigitale bøker og bildebok-apper som verktøy i språkarbeidet. VEBB – et forskningsprosjekt om e-bøker for barn
Per Melbye, barnehagelærer, Tommeliten barnehage, Stavanger.
1320Pause og besøk i utstillingene
1340Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
3ASkap din egen digitale bok med appen Book Creator 
Ha med deg en iPad med appen Book Creator fra App Store eller
last ned Book Creator fra nettleseren Chrome hvis du bruker andre
typer nettbrett.
Last også ned minst fire bilder på nettbrettet ditt som du ønsker å bruke
i boken din.
Jeg bruker iPad  i min presentasjon.
Alethea Bjune
3BSom ein dråpe blekk i eit glas vatn
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage, Giske kommune.
3CDet digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen.
 På denne workshopen må deltakene ha med datamaskin eller nettbrett.
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver i Norconsult. 
3DBarn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
3FBesøk hos utstillerne i utstillingshallen. 
3EDigitale bøker og bildebok-apper som verktøy i språkarbeidet. VEBB – et forskningsprosjekt om e-bøker for barn
Per Melbye, barnehagelærer, Tommeliten barnehage, Stavanger.
1440Pause og besøk i utstillingene
1500Sangappen Trall
Et innovativt digitalt verktøy som skal gi inspirasjon til å bli kjent
med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent.
«Musikkseksjonen ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, OsloMet»
1545Avslutning