Molde 2021

02.11.2021 En konferanse om digital praksis i barnehagen.
Scandic Seilet, Molde
Påmelding

0830 Registrering og besøk i utstillingene
0900 Åpning ved DAB.
Korte hilsener fra ordførere Torgeir Dahl, Molde kommune; Fagforbundet og KS.
0915 Barn i en digital samtid – om barnehage, demokrati og digital kompetanse
Anna Thoresson, förskollärare och, utomhuspedagog på Frida förskola
i Vänersborg. AnnaThoressonDAB2021
1000 Digital støtte til arbeid med rammeplanen
Lars Nordmo og Lars-Espen Langhaug, rådgivere, Utdanningsdirektoratet.
1040 Pause og besøk i utstillingene
1100 Utstillerseminar – på disse seminarene vil noen av
utstillerne gi korte presentasjoner av egne
aktuelle produkter og ressurser.
1A Kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av landegrenser. 
Anne Gro Skibenes, seniorrådgiver, 
Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).
1B Troll i ord – språkstimulering med konkreter og digitale verktøy
Synnøve Tveito og Inger Høj, Troll i ord/Grom as.
1C Avlyst
1D Vi lager QR kode.
Lars Nordmo, rådgiver, Utdanningsdirektoratet. Presentasjon-QR-koder.pdf
1E Salaby Barnehage – En trygg digital praksis i barnehagen
Gyldendal
1130 Lunsj og besøk i utstillingene
1230 Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
2A ViduKids – matematikkglede gjennom kreativ bruk av bilder og video.
Anne Hj. Nakken, høgskolelektor ved ved Dronning Mauds Minne Høgskole og pedagog i Solemdal barnehage. Vidukids DAB Molde_Nakken 021121
2B Som ein dråpe blekk i eit glas vatn
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage, Giske kommune. Som-blekk-i-eit-glas-vatn-Cecilie-Holen.pdf
2C Det digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen.
På denne workshopen må deltakene ha med datamaskin eller nettbrett.
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver i Norconsult.
2D Barn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
2E Besøk hos utstillerne i utstillingshallen. 
2F Avlyst
1320 Pause og besøk i utstillingene
1340 Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
3A Hvordan bruke Prowise til lek og læring.
Georg Kringstad, konstituert barnehagelærer, og Trude N Kjelvik, pedagogisk leder, Mobarn Øverland Barnehage, Molde.
3B Som ein dråpe blekk i eit glas vatn.
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage,
Giske kommune. Som-blekk-i-eit-glas-vatn-Cecilie-Holen.pdf
3C Det digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen.
På denne workshopen må deltakene ha med datamaskin eller nettbrett.
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver i Norconsult. 
3D Barn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
3E Besøk hos utstillerne i utstillingshallen 
3F Avlyst
1440 Pause og besøk i utstillingene
1500 Det digitale uterommet
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider, Ila barnehage, Trondheim.
1545 Avslutning