Drammen 2020

26.03.2020 En konferanse om digital praksis i barnehagen.
Quality Hotel River Station, Drammen
Påmelding

0830Registrering og besøk i utstillingene
0900Åpning ved DAB.
Korte hilsener fra Anne Gjemmestad Nilsen, kommunalsjef barnehage, Drammen Kommune; Fagforbundet og KS.
0915Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du
jobber med apper i barnehagen?
Malin Nilsen har doktorgrad i barn- och ungdomsvetenskap och
arbetar som universitetslektor på Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.
1000Digital støtte til arbeid med rammeplanen
Lars Nordmo, rådgiver, og Monica H Jenssen, seniorrådgiver,
Utdanningsdirektoratet.
1040Pause og besøk i utstillingene
1100Utstillerseminar – på disse seminarene vil noen av utstillerne
gi korte presentasjoner av egne aktuelle produkter og ressurser
1AKompetanseutvikling og samarbeid på tvers av landegrenser. 
Anne Gro Skibenes, seniorrådgiver, 
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling
i høyere utdanning (Diku).
1BTroll i ord – språkstimulering med konkreter og digitale verktøy
Synnøve Tveito og Inger Høj, Troll i ord/Grom as.
1CBokmagi på over 40 språk.
Polylino
1DVi lager QR kode.
Lars Nordmo, rådgiver, og Monica H Jenssen,
seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet.
1ESalaby Barnehage – En trygg digital praksis i barnehagen
Gyldendal
1130Lunsj og besøk i utstillingene
1230Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
2AHundetiss i snøen
Med hjelp av digital lupe kommer vi tett på omgivelsene rundt oss

– og det gir oss muligheten å utforske og undre oss over en verden
som ikke er synlig med det blotte øye.  
Esten Nikolai Bjørstad, pedagogisk leder, og Andreas Harang,
barnehagelærer, Fjellhagen barnehage, Drammen. 
2BSom ein dråpe blekk i eit glas vatn
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet.
Sesjonen er spesielt retta mot leiarar på alle nivå knytt til
barnehage og oppvekst. 
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage,
Giske kommune.
2CDet digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen.
 
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver, Norconsult.
2DBarn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
2EBesøk hos utstillerne i utstillingshallen. 
2FVEBB – et forskningsprosjekt om e-bøker for barn
Per Melbye, Tommeliten barnehage, og Ann Chatrin Nilsen,
Bamsebu barnehage, Stavanger.
1320Pause og besøk i utstillingene
1340Parallelle sesjoner – på noen av sesjonene bør du ha med
nettbrett/smarttelefon, og ha lastet ned appen som er omtalt.
3A«Learning by doing» på vår digitale treningsarena
– Læringsverksted Drammen. 
Bli med inn på Læringsverkstedet, og se hvordan vi trener på skapende,
lekende og lærende aktiviteter for å utvikle barnehagens digitale praksis. 
Marion Kvellheim, digital agent i Drammen kommune. 
3BSom ein dråpe blekk i eit glas vatn
Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.
Kommunen sitt praktiske arbeid med digital satsing for barnehageområdet.
Sesjonen er spesielt retta mot leiarar på alle nivå knytt til
barnehage og oppvekst. 
Cecilie Holen, pedagogisk rådgiver barnehage,
Giske kommune.
3CDet digitale rommet.
Å romme det digitale. Fysisk læringsmiljø i barnehagen.
 
Sigrid Hestnes, pedagogisk rådgiver, Norconsult. 
3DBarn og filosofi i en digital tidsalder
Ståle Skagen, barnehagelærer, og Geir Valøen,
barne- og ungdomsarbeider Ila barnehage, Trondheim.
3EBesøk hos utstillerne i utstillingshallen 
3FVEBB – et forskningsprosjekt om e-bøker for barn
Per Melbye, barnehagelærer, Tommeliten barnehage,
og Ann Chatrin Nilsen, barnehagelærer, Bamsebu barnehage, Stavanger.
1440Pause og besøk i utstillingene
1500Sangappen Trall
Et innovativt digitalt verktøy som skal gi inspirasjon til
å bli kjent med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent.
Elisabeth Anvik, universitetslektor, og Siri Haukenes, førstelektor, musikkseksjonen ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, OsloMet
1545Avslutning